<h1>Oceans of Hope planter ålegræs på Læsø</h1>

Oceans of Hope planter ålegræs på Læsø

Danmark planter ålegræs og Oceans of Hope er med

Oceans of Hope deltager i Tænketanken Havs initiativ på Læsø "Danmark Planter Ålegræs".
Det foregår d. 8. juni ved 32 udplantningssteder på tværs af Danmark.

Ålegræs er en unik havplante. Ålegræsbede er levested og spisekammer for både fisk og fugle og spiller en helt afgørende rolle for havets biodiversitet. Samtidig kan ålegræs være med til at sikre vores stormhærgede kyster mod erosion.

På bare 100 år er to tredjedele af Danmarks ålegræs forsvundet bl.a. som følge af for stor kvælstofudledning, klimaforandringer, fiskeri med bundslæbende redskaber og byggeri langs kysten. Det går bl.a. hårdt ud over de små torsk, der bruger ålegræsengene som trygge fiskebørnehaver, indtil de er klar til livet på åbent hav.

Læs mere om initiativet på Tænketanken Havs hjemmeside

Klargøring til sommertogt

Efter denne weekend vil båden blive sejlet på værftet og blive renoveret, så den er klar til blandt andet sommertogter. 

Se med på videoen herunder, hvor Oceans of Hope lige har passeret Kronborg om bagbord.