<h1>Oceans of Hope Højskole skudt i gang</h1>

Oceans of Hope Højskole skudt i gang

Oceans of Hope Højskole sammen med Sejlerne fra Oure Højskole

Oceans of Hope Højskole tager sammen med Sejlerne fra Oure Højskole på togt til et af havets Hope Spots, Kosterhavets Nationalpark

I denne uge sejler vi med på togt med Oure Højskoles ProSkipper-linje. Vi sejler op i Kosterhavets Nationalpark, hvor vi skal dykke og lære om livet i havet i dette område, som er udråbt som et Hope Spot af den internationale marineorganisation Mission Blue. Kosterhavets Nationalpark har fået denne status pga. sin betydning for det marine liv i såvel Skagerak, Kattegat og videre ned i de indre danske farvande og op i Østersøen.

Følg os, når vi lægger både billeder, videoer og fortællinger op på hjemmesider og SoMe.

Link til Oure Højskole

Link til Oceans of Hope Højskole

Om Oceans of Hope Højskole

Oceans of Hope Højskole tilbyder et maritimt højskolekursus til eksisterende højskoler med en sejlerlinje. Eleverne lærer at forberede, planlægge og udføre en længere sørejse med alle de kompetencer, det kræver, og dermed ikke blot klargøre dem til selv at sejle rundt om den blå planet efter deres højskoleophold, men også forstå, hvordan man kommer fra idé til handling.

Vi sejler ud til sårbare havområder og lærer at formidle om havets betydning i forhold til klimaet og får sat et øget fokus på, hvordan livet i havet har det – Verdensmål 14 - og hvordan det er påvirket af og påvirker klimaforandringerne – Verdensmål 13.

Foruden at binde højskolerne sammen, ved at samarbejde med flere, arbejder vi også sammen med universiteter og skaber netværk til andre organisationer verden over med samme mål som vi: At vi i fællesskab får løst de store udfordringer, verden står overfor – Partnerskaber for handling, Verdensmål 17. Blandt andet vil vi deltage i Mission Blue’s mission om at skabe Hope Spots i havet, naturreservater, hvor havets biodiversitet kan genoprettes. Livet i havet og livet på land afhænger af hinanden. Vi er alle i samme båd på samme planet.

Om Mission Blue

Mission Blue blev stiftet af den amerikanske marineforsker og dykker Sylvia Alice Earle i 2009 i erkendelse af, at havet har brug for åndehuller, Hope Spots, for at kunne regenerere. Læs mere her om Hope Spots her. Siden da har Mission Blue identificeret og udnævnt 156 antal Hope Spots i verdenshavet.