<h1>Det unikke marineliv omkring Læsø</h1>

Det unikke marineliv omkring Læsø

Ålegræsinitiativ

Oceans of Hope deltog i weekenden i det store ålegræsinitiativ, Danmark Planter Ålegræs, udviklet af Tænketanken Hav i tæt samarbejde med SDU og støttet af Nordeafonden.

Der plantes ålegræs som en forsøgsordning på 32 lokaliteter landet over, som følges i en 3 årig periode.

Vi deltog på Læsø, hvor vi med stor succes fik plantet mere end vores andel på nordkysten ved Hvide Bakker. Vi var et stærkt hold med stort engagement fra både Turist- og erhvervsforeningen, Visitlæsø, Læsø Efterskole og Læsø Tang.

Vi benyttede desuden lejligheden til at informere om initiativet med at oprette Læsø Havcenter og fremhævede Læsøs arbejde i forhold til UNESCO.

Ålegræsstiklinger

Unikt marineliv

Marinelivet omkring Læsø på grænsen mellem Kattegat og Skagerak er helt unikt og af stor betydning for havmiljøet i de indre danske farvande og Østersøen. At støtte op om dette er helt i tråd med Oceans of Hope's arbejde med Verdensmål 14, Livet i havet. Vi skal passe på hinanden og vores smukke blå planet. Tak til alle for den kæmpe indsats ⛵️💪🏼💚

Frivillige til ålegræs udplantning

Initiativet var på landsdækkende tv

Du kan se tv indslaget her. Det kommer 17 min og 11 sekunder inde i udsendelsen.