<h1>Vi har brug for din hjælp</h1>

Vi har brug for din hjælp

Hvad er vi indstillet til?

Vi er så heldige at vi er  indstillet til PFA’s velgørende fond – PFA Brug Livet Fonden.

Fonden støtter sager der brænder for at hjælpe andre med at bruge livet. De kalder det hjertesager. 

Vi er glade for, at Oceans of Hope er blandt de indstillede hjertesager.

hvorfor er vi indstillet?

Et af formålene med Oceans of Hope, er at hjælpe mennesker med den alvorlige og invaliderende sygdom sclerose – også i deres liv uden for hospitalets mure. 

MS er en sygdom i hjernen – men det er på en måde også en eksistentiel sygdom. Mange, som rammes af MS, mister en del af deres identitet og, måske værst af alt, mister troen på sig selv og troen på, at fremtiden har noget godt at bringe.

Oceans of Hope tilbyder sejlende togter, hvor muligheder og udfoldelse som menneske i et stærkt fællesskab, på trods af sygdom eller andre begrænsninger i livet ⛵️🧡

Brug for din hjælp

Da vi er indstillet sammen med mange andre hjertesager, har vi brug for alle de stemmer, vi kan få for at gøre fondens bestyrelse opmærksomme på vores vigtige formål og ikke mindst arbejde. 

SÅ STEM LØS HER