140619 Mads Tobias Hansen and Pia Helgogaard

The last of the first

OoH Jun 22, 2014, by Mads Tobias Hansen in Yacht

I love our boat. She is a stubborn and reluctant lady and it’s been a fight to the finish to get her ready. I worked on her in Tuborg Harbour and I’ve got cuts and bruises on all my limbs from her steel hull. She’s a fighter and all the wonderful people who have worked on her, all craftsmen from the top shelf, have had to grit their teeth. Finally she surrendered.

We sailed from Amaliehaven in Copenhagen in beautiful sunshine that has followed us all the way to Korsør in western Zealand. Everything has gone smoothly and it’s been wonderful and calm sailing but nothing that could challenge a 67-foot lady. Maybe she asked the old Norse gods Frey and Aegir, lords of wind and sea, for a dance because when we set sail outside Korsør, heading for Kiel in Germany, the sea started to tremble and the wind got tense. I wasn’t due for my watch until 4am so when we set out from Korsør at 10pm I didn’t stay up for more than half an hour, but by then the gusts had gathered momentum and the saffron-coloured lady had turned on her side and chased the wind.

I woke at 3am when my alarm rang. The boat was in motion and soared high and dove deep, but there are no windows in the cabins so I couldn’t know what to expect, but my body and my soul were full of expectation. We were clearly moving at speed and the waves were alive. When I poked my head out and looked out on deck I was filled with joy and excitement. The sea was animated, foaming at the top and the wind sang at 20-25 knots. And Oceans of Hope danced through it! She felt alive and safe. This was nothing for her and even though we’ve smiled at her wide backside, she dances like a ballerina. She danced with the waves until the Kieler Fjord dampened the sea and wind, Frey and Aegir bowed and greeted her farewell. We’re in Kiel and that was the last dance for me. My journey is done but it’s only the first leg for Oceans of Hope, and when she dances again I hope you are on board to dance with her and feel what I felt. She is alive!

 

Det sidste af det første

Jeg elsker vores båd. Hun er en stædig og modvillig dame, og det har været en kamp til stregen at få hende til at føje sig. Jeg har arbejdet i Tuborg Havn med at gøre hende klar, og jeg har skrammer på alle lemmer fra hendes stålskrog. Hun er en fighter og alle de fantastiske mennesker der har arbejdet på hende, alle håndværkere fra øverste skuffe, har måtte bide tænderne sammen. Til sidst overgav hun sig.

Vi sejlede fra Amaliehaven i høj sol, der har fuldt os hele vejen til Korsør. Alt er gået glat og det har været en fantastisk og rolig sommersejlads, men ikke noget der kunne udfordre en dame på 67 fod. Måske har hun fnyst og fået de gamle guder Frej og Ægir til at byde op til dans, for da vi satte sejl ud for Korsør med kurs mod Kiel i Tyskland, begyndte havet at dirre og vinden tog til. Jeg havde først vagt kl. 4 om natten, og vi stævnede fra Korsør kl. 22, så for at få nok søvn, gik jeg under dæk en halv time efter sejlene var sat, men allerede dér pustede det godt til og den safran-farvede dame lagde sig på siden og gav los.

Jeg vågnede kl. 3 da mit vækkeur ringede. Båden var i bevægelse og hævede sig højt og sank dybt, men der er ikke vinduer i kahytten, så jeg kunne ikke vide hvad der ventede, men kroppen og sjælen var forventningsfuld. Der var fart på og der var liv i bølgerne. Da jeg stak hovedet ud og kiggede ud over dækket, blev jeg fyldt med lykke og spænding. Havet var levende, der var skum på toppene og vinden pev med 10-12 sekundmeter. Og Oceans of Hope dansede igennem det! Hun var levende og tryg at være ombord i. Det her var ingenting for den smukke dame, og selvom man har smilet af hendes brede røv, så danser hun som en ballerina. Hun dansede med havet indtil Kieler-fjorden dæmpede vind og hav, Frej og Ægir bukkede og sagde tak. Vi er i Kiel og det var den sidste dans for mig. Min tur er slut for nu. Men det var kun den første for Oceans of Hope, og når hun byder op til dans, håber jeg at du er med og mærker, hvad jeg mærkede. Hun er levende!

This article was written by